Ne može biti autentičnog kršćanstva bez ljudskosti i čovjekoljublja...

   
 • Samo evangeliziran s radošću evangelizira

  Kršćanski akademski krug u akademskoj godini 2019./20. u suradnji s Hrvatskim kulturnim društvom Napredak započinje ciklus susreta o temi Samo evangeliziran s radošću evangelizira uz vodstvo i poticaje Tončija Matulića i Petra Baruna. Za više informacija kliknite ovdje.
 • Dostupan novi broj Nove prisutnosti za 2019.

  Dostupan je drugi broj časopisa Nova prisutnost za 2019. godinu. Za pregled kliknite ovdje.
 • Dostupni video zapisi A. ciklusa susreta 'Duh sveti - pokretač nove evangelizacije'

  Video zapisi A. ciklusa (šest tematskih susreta od 9. listopada do 18. prosinca 2018.) dostupni su za pregled. Za više informacija kliknite ovdje.

Iz Manifesta Kršćanskog akademskog kruga

Krug želi biti nov, vidljiv i znakovit izraz zajedništva, povezanosti i suradnje u nastojanju na oblikovanju i produbljivanju duhovnog, intelektualnogi društvenog života te izgradnje odnosâ na samokritičkom preispitivanju savjesti, pročišćenju spomena, ponašanja i odnosa među samim kršćanima, kao i njihovih odnosa sa zajednicama i ljudima svjetonazorâ koji poštujutemeljne ljudske vrijednosti. Krug želi unositi u crkveni život opće prihvaćeno naslijeđe prosvijećenoga građanskog društva, a u građansko društvo vrednote autentičnog kršćanstva.

Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout