Ne može biti autentičnog kršćanstva bez ljudskosti i čovjekoljublja...

Odnos poslodavca i zaposlenika u židovskom pravu

Kotel DaDon - Izvorni znanstveni članak

Employer - employee relations in Jewish law

Sažetak
Ovaj članak analizira jedno od najdelikatnijih pitanja na području građanskog prava, pitanje odnosa poslodavca i zaposlenika u židovskom pravu. Autor istražuje praksu te odnose u biblijskoj priči o Labanovu odnosu prema Jakovu i Jakovljevu ponašanju prema Labanu te u rabinskoj literaturi od talmudskih vremena do danas. Među pitanjima koja autor istražuje su: plaćanje nadnice niže od uobičajene, kašnjenje u plaćanju, pridržavanje ugovora o radu, lokalni običaji, zaštita zaposlenika, odanost i predanost zaposlenika tijekom trajanja radnog odnosa i poslije, iskrenost i poštenje zaposlenika i poslodavca, prekid radnog odnosa, odgovornost zaposlenika u slučaju delikta, tjedni odmor i ograničenje broja radnih sati, strani zaposlenici te vrijednost rada i ljudsko dostojanstvo. Autor raščlanjuje ova pitanja na temelju niza izvora iz rabinske literature, od talmudskih vremena preko srednjega vijeka sve do mišljenja suvremenih rabina, pomoću literature koja je sada po prvi puta prevedena na hrvatski jezik. Tekstove je s hebrejskog i aramejskog preveo sam autor.

Abstract
This article analyses the employer-employee relations in Jewish law. The author explores the practices of these relationships in Biblical stories, Laban’s treatment of Jacob and Jacob’s behavior towards Laban, as well as in rabbinic literature from Talmudic times until today. Among the questions the author is researching are: payment of lower wages than the norm, delay in payment, adhering to a labor contract, local custom, protection of the employee, loyalty and dedication of the worker during working time and after, honesty and integrity of the worker and of the employer, termination of the employment relationship, the responsibility of the employee in tort, weekly rest and limitation of working hours, treatment of foreign workers and, in the end, the value of work and human dignity. The work analyses these questions through many sources of Rabbinical literature from the Talmudic times through the Middle ages until modern times. The literature is translated for the first time into the Croatian language from Hebrew and Aramaic by the author.

Naslov: 2 - Odnos poslodavca i zaposlenika u židovskom pravu.pdf
Veličina: 132.92 KB

Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout