Ne može biti autentičnog kršćanstva bez ljudskosti i čovjekoljublja...

Liberalizam i religija

Stephen Nikola Bratulica - Izvorni znanstveni članak

Liberalism and Religion

Sažetak
Autor istražuje odnos između političke filozofije liberalizma i religije u sekularnoj državi. Još prije protestantske reformacije Machiavelli je iznio svoju teoriju sekularne države koja je slobodna od svakog vanjskog utjecaja, pa tako i od Crkve. Hobbes se zalaže za državu koja će biti jedini zakonodavac i imati konačnu riječ i u vjerskim pitanjima. Kasnije se liberalizam pokušava prilagoditi tako da osigura vjerske slobode, što je jedno vrijeme i uspijevao, primjerice u SAD-u. Nedavni događaji, međutim, upozoravaju na zabrinjavajući smjer kretanja koji ukazuje na stvaranje novih sekularnih "dogmi" koje nisu u skladu s kršćanskim naukom.

Abstract
The author explores the relationship between the political philosophy of liberalism and religion in the secular state. Machiavelli elaborated his theory of the secular State before the Protestant Reformation, claiming that it must be independent of all external influence, including that of the Church. Hobbes argues for the State to be the sole lawmaker and must have the final word in matters of religion as well. Later liberalism tried to adapt and find a way to secure religious liberty and succeeded for a time, for example in the United States. However, recent developments have revealed a disturbing trend involving the creation of new secular "dogmas" which are incompatible with Christian teaching.

Naslov: 4 - Liberalizam i religija.pdf
Veličina: 126.73 KB

Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout