Ne može biti autentičnog kršćanstva bez ljudskosti i čovjekoljublja...

Obogaćivanje glazbenog doživljaja i izražaja djece rane i predškolske dobi tradicijskim stvaralaštvom

Blaženka Bačlija Sušić - Izvorni znanstveni članak
Nikolina Fišer

Musical enrichment children in early and preschool age with traditional creation

Sažetak
Predmet ovog akcijskog istraživanja je poticanje i obogaćivanje glazbenog stvaralaštva djece rane i predškolske dobi tradicijskim stvaralaštvom. Istraživanje se bavilo pitanjem mogućnosti unapređenja odgojno-obrazovnog procesa djece rane i predškolske dobi poticanjem i obogaćivanjem glazbenog doživljaja elementima tradicijskog stvaralaštva. Cilj istraživanja bio je ispitati koji su elementi, sadržaji i aktivnosti vezani uz glazbeno tradicijsko stvaralaštvo prihvatljivi i zanimljivi djeci u trećoj i četvrtoj godini života te potiču li oni u njima glazbeni doživljaj i interes za glazbenim aktivnostima općenito.
Dobiveni rezultati provedenog istraživanja ukazuju da djeca rane i predškolske dobi pokazuju velik interes za glazbene aktivnosti koje uključuju istraživanje zvukova različitih tradicijskih instrumenata kao i za njihovu upotrebu pri izvođenju glazbe. Svakodnevno dopunjavanje odgojno-obrazovnog procesa tradicijskom glazbom putem brojalica, dječjih pjesmica i igara s pjevanjem uz upotrebu tradicijskih instrumenata, potiče djetetovu slobodu i spontanost, stvaralačku maštu i kreativnost te proširuje njihov emotivni doživljaj glazbe.

Abstract
The subject of this action research is musical encouragement and enrichment children in early and preschool age with traditional creation. The study deal with the question of possibility of improving the educational process with children in early and preschool age by encouraging and enriching musical experience with elements of traditional creativity.
The goal of this study was to find out which musical elements, contents and activities of children traditional creation are acceptable and interesting with three and four year old children and do they encourage them for the musical experience and interest in musical activities in general.
The study results show that children in early and preschool age show great interest in musical activities that include sounds exploration of different traditional instruments as well as for their use in musical performing. Everyday enrichment of educational process with traditional music through rhymes, children’s songs and singing games by using traditional instruments, encourages child’s freedom and spontaneity, creative imagination and creativity and enrich their emotional experience of music.

Naslov: 8 - Obogaćivanje glazbenog doživljaja i izražaja djece rane i predškolske dobi tradicijskim stvaralaštvom.pdf
Veličina: 148.79 KB

Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout