Ne može biti autentičnog kršćanstva bez ljudskosti i čovjekoljublja...

Učestalost pojava tema odgoja i obrazovanja u programima znanstvene konferencije Lošinjski dani bioetike u razdoblju 2002.-2014.

Ana Švogor Šipek - Pregledni rad
Tomislav Krznar

The Incidence of Issues of Upbringing and Education in Programs of Scientific Conferences Lošinj Days of Bioethics in the Period 2002–2014

Sažetak
Cilj ovoga istraživanja bio je utvrditi koliko se često teme odgoja i obrazovanja pojavljuju na znanstvenoj konferenciji Lošinjski dani bioetike, kada su se počele pojavljivati, u kojem se dijelu znanstvene konferencije nalaze ta izlaganja i koliki je njihov broj. Istraživanje je provedeno kvalitativnom analizom, a uzorci su bile knjige sa sažecima izlaganja na znanstvenoj konferenciji Lošinjski dani bioetike u razdoblju od 2002. do 2014. godine, njih trinaest, i dvije knjige sa sažecima izlaganja na znanstvenoj konferenciji Dani Frane Petriša/Petrića 1998. i 2001. godine, dakle, ukupno petnaest knjižica. Izdvojena su ona izlaganja koja, prema mišljenju autora, imaju veze s temom odgoja i obrazovanja. Podaci su svrstani u tablice, nakon kojih slijedi interpretacija, a u prilogu na kraju rada nalazi se popis izdvojenih izlaganja. Rezultati istraživanja pokazuju da postoje izlaganja o temama odgoja i obrazovanja na Lošinjskim danima bioetike, iako u manjem broju, dok u ostalim izlaganjima većinom dominiraju teme o problemima koji su vezani uz medicinu.

Abstract
The aim of this research was to determine whether the scientific conference Lošinj Days of Bioethics includes the upbringing and education topics, i.e. how often upbringing and education topics appear, when did they appear, which part of scientific conferences these are exposed in, as well as when they were the most or the least present. The research was conducted by quantitative analysis. Samples were books with presentation summaries in programs of scientific conference Lošinj Days of Bioethics during the period from 2002 to 2014, 13 of them, and 2 books related to Days of Frane Petrić 1998 and 2001, 15 books in total. Those presentations which relate the most to the upbringing and education topics, according to the author´s opinion, were selected. The data were organized in tables, followed by explanation, and the list of selected presentations is in the attachment in the end of the research. The results of the research prove that presentations on the upbringing and education topics are included in the Lošinj Days of Bioethics, although less present, while other presentations are mostly dominated by topics on problems related to medicine.

Naslov: 9 - Učestalost pojava tema odgoja i obrazovanja u programima znanstvene konferencije Lošinjski dani bioetike u razdoblju 2002.-2014..pdf
Veličina: 366.88 KB

Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout